×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 92 niet laden

Antwoord op vragen over een centrale database van bankgegevens

Op mijn ministerie is tijdens een ambtelijke beleidsverkenning de gedachte
opgekomen om te onderzoeken of het wenselijk zou zijn een centraal
raadplegingspunt te realiseren waar naam, adres en woonplaatsgegevens (naw-
gegevens) van bankrekeninghouders kunnen worden opgevraagd door
opsporingsdiensten. Aan deze verkenning is geen verdere uitvoering gegeven,
omdat duidelijk werd dat de noodzaak voor een dergelijk centraal
raadplegingspunt ontbreekt. Doordat het Nederlandse bankwezen tamelijk
overzichtelijk is, zijn er in de praktijk geen grote moeilijkheden om ten
behoeve van opsporingsonderzoeken rechtstreeks bij de banken gegevens op
te vragen. De nadelen zoals kosten van een centraal raadplegingspunt wegen
niet op tegen de naar verwachting beperkte voordelen. Ik ben dan ook niet
voornemens om een initiatief van deze strekking te ontwikkelen.

Openbaar vervoer; Brief regering; Toezeggingen Algemeen Overleg OV-Chipkaart

Om deze reden geef ik in tegenstelling tot wat in het debat is aangegeven, er
de voorkeur aan om twee onderwerpen uit het debat niet mee te geven aan de
Commissie, maar te bespreken in het reguliere overleg met partijen. Het gaat
hierbij om het voorstel van het lid Aptroot met betrekking tot de ‘opt in’ voor
de bewaartermijn van reisgegevens en de opmerking van het lid Van Gent
over het gebruik van de Voordeelurenkaart door reizigers die hun reis
beginnen voor 9.00 uur.

Brief inzake verslag JBZ-Raad, 8-9 november 2010

Stand van uitvoering van de besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van
de Raad (“Prüm-besluiten”)
Het Voorzitterschap benadrukte het belang van tijdige implementatie van de Prüm-
besluiten. De Prüm-besluiten zijn essentieel voor de informatieuitwisseling in Europa
op het gebied van kentekens, DNA en dactyloscopie (vingerafdrukken). Het
Voorzitterschap concludeerde dat er een breed draagvlak is voor het opzetten van
een helpdesk bij Europol en de ‘mobile competence teams’, en een stevige wil bij de
lidstaten om de Prüm-besluiten tijdig in te voeren.

Kamervragen; Het DNA-verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten

2
Klopt het dat Nederland en de Verenigde Staten toegang krijgen tot elkaars databanken met
gegevens over dna-profielen en vingerafdrukken? Zo ja, is er sprake van volledige
wederkerigheid?

3
Klopt het dat u van mening bent dat ernstige misdrijven hierdoor sneller kunnen worden
opgelost? Zo ja, waar baseert u dit op? Zijn er concrete zaken in het verleden die hier
aanleiding toe geven? En wat verstaat u precies onder een ernstig misdrijf?

Kamervragen; Het bericht 'Opstelten sluit DNA-verdrag met VS' 

5
Heeft u kennisgenomen van de verklaring van Eurocommissaris Malmström dat met de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, de voorwaarden voor het Visa Waiver
Programme onder de bevoegdheid van de Europese Unie (EU) vallen? 2)

6
Hoe verhoudt zich het PCSC-verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten in tot het
Europese Prϋm Verdrag?

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha