×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 92 niet laden

145 Kunt u het terrein (van Innovatie Veiligheid) ‘opereren in netwerken’ nader toelichten?


Antwoord:
Binnen de overheid bestaan verschillende ketens, bijvoorbeeld rond strafrecht en
vreemdelingen, rampen- en crisisbestrijding, grenstoezicht etc. Beschikbaarheid van
alle relevante informatie binnen die ketens maakt een efficiëntere en effectievere
uitvoering van taken mogelijk. Het thema 'opereren in netwerken' streeft naar een
effectieve en efficiënte samenwerking tussen de vele partijen en verschillende
niveaus ten behoeve van een veiliger Nederland. Hierbij staat volledig interoperabel
optreden centraal; het laten samenwerken van systemen, organisaties én mensen
door de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar te
stellen.

 

175 Zal de intensivering van de aanpak van cybercrime, financieel-economische en
       georganiseerde criminaliteit zich naast regionaal, bovenregionaal en nationaal ook 
       richten op een effectieve grensoverschrijdende aanpak? Zo ja, op welke wijze?


Antwoord:
Binnen de versterkingsprogramma's is ook aandacht voor de internationale aspecten
van georganiseerde criminaliteit. Daaruit volgt dat internationale samenwerking
belangrijk is. Op de verschillende deelgebieden wordt gekeken in hoeverre de
grensoverschrijdende samenwerking wordt gezocht. Voorbeelden zijn de aanpak
van kinderporno en het bestrijden van botnets.

 

177 Wat vindt u van meer samenwerking politie met Fiod en Siod (bijvoorbeeld financiële politie)?


Antwoord:
Meer samenwerking tussen de verschillende opsporingsdiensten is alleen maar aan
te moedigen. Hierbij kan gekeken worden naar het meer en beter uitwisselen van
voor de opsporing relevante informatie.
Op dit moment zie ik onvoldoende noodzaak om de samenwerking dermate ver door
te voeren dat er sprake is van één organisatie, de financiële politie.
De aanpak van financieel-economische criminaliteit is tweeledig : zowel investeren
in gespecialiseerde capaciteit als inzetten op het integreren van financieel
rechercheren in het reguliere werkproces van de opsporingsdiensten.

194 Kunt u nader ingaan op het Havank programma ?


Antwoord:
Havank is het nieuwe vingerafdrukkensysteem van de politie dat in mei 2010 in
gebruik genomen is. Het is een volledig gedigitaliseerd systeem waarin 900.000
personen met vingerafdrukken en handpalmen zijn opgenomen. Momenteel wordt
de internationale uitwisseling van vingerafdrukken voorbereid zoals die in het
verdrag van Prüm is afgesproken.

Lees alles bij de bron; ikregeer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha