Het hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers wordt verboden. Wordt hiervan afgeweken, dan moet dat wettelijk worden vastgelegd. Dat staat in een aangepast conceptvoorstel van een wetswijziging over datagebruik door de overheid.

Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die vorige week forse kritiek uitte op eerdere plannen.

Het doel van de wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is dat overheidsorganisaties meer en vaker open data beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld voor hergebruik en onderzoek. Het gaat dan over informatie die al openbaar is en waar niet extra voorzichtig mee omgegaan hoeft te worden.

Volgens AP werd in het oorspronkelijke concept te veel ruimte gelaten aan overheidsinstellingen om zelf af te wegen of persoonsgegevens zijn te delen. Dat zou datahandel in de hand werken doordat bedrijven profielen van burgers op konden stellen met behulp van telefoonnummers, adresgegevens en informatie over eigendommen van burgers uit overheidsdata.

Volgens Binnenlandse Zaken is in het aangepaste conceptvoorstel nu voldoende vastgelegd dat iedere burger de baas is en blijft over zijn eigen persoonsgegevens. '...Daarom verbiedt het kabinet in het gewijzigde wetsvoorstel het hergebruik van persoonsgegevens door overheden uitdrukkelijk’, staat in de toelichting.

In 2019 heeft de EU de Open data-richtlijn aangenomen. Alle landen van de EU moeten deze opnemen in hun nationale wetgeving. In Nederland wordt daarom de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) aangepast.

Alles bij de bron; Computable


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!