Het kabinet heeft het wetsvoorstel ingetrokken dat telecomproviders zou verplichten om telecomgegevens met het RIVM te delen. Onder andere burgerrechtenbeweging Bits of Freedom was zeer kritisch over het wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM.

"Laat er geen twijfel over bestaan. Het monitoren en analyseren van de verplaatsingen van grote delen van de bevolking is nog steeds een vorm van massasurveillance en dat is in een vrije samenleving altijd een kwalijke zaak waar we zeer terughoudend in moeten zijn", waarschuwde Bits of Freedom. Volgens de burgerrechtenbeweging was de effectiviteit van de voorgestelde maatregel niet goed onderbouwd en waren ook het precieze doel en daarmee de noodzakelijkheid van het gebruik van de telecomgegevens onvoldoende duidelijk.

Volgens voormalig minister De Jonge van Volksgezondheid waren mobiele locatiegegevens nodig bij de bestrijding van het virus en zouden ze helpen om de modellen van het RIVM te verbeteren. Zo zou het RIVM met telecomdata bij een eventuele toename van het aantal besmettingen in een gebied sneller kunnen handelen, door de regionale GGD te waarschuwen.

De data die het RIVM via het wetsvoorstel zou ontvangen bestond uit een telling, per uur, per gemeente, van het totaalaantal mobiele telefoons dat daar aanwezig is vanuit welke gemeente. Daarbij werd voor buitenlandse nummers ook een verdeling gemaakt naar herkomst op basis van het telefoonnummer.

Alles bij de bron; Security


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha