Hierbij informeer ik uw Kamer dat ik vandaag een besluit heb genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot de Data Protection Impact Assessment (DPIA) ten behoeve van het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens in het kader van coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid. 

Deze DPIA ziet op de versie van het wetsvoorstel die in juni 2021 ter consultatie voorgelegen heeft.

Na verwerking van alle adviezen, waaronder die van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State, is het wetsvoorstel vervolgens op 9 november jl. naar uw Kamer gestuurd. Op 17 november jl. is het wetsvoorstel tijdens de procedurevergadering van uw Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid (VKC JenV) controversieel verklaard.

Hoewel de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel daarmee op zich laat wachten, breng ik vanwege het versturen van het Wob-besluit aan de verzoeker uw Kamer toch op de hoogte van deze informatie.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha