Op 1 maart 2021 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) op Google G Suite Enterprise en G Suite for Education die in opdracht van het ministerie van J&V, de Hogeschool van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen zijn uitgevoerd.

Uit deze DPIA’s blijkt dat bij het gebruik van deze producten van Google in het onderwijs privacyrisico’s bestaan. Naar aanleiding van de DPIA’s is de AP als onafhankelijk toezichthouder om een advies gevraagd door SURF en SIVON namens de individuele schoolbesturen. 

Onlangs heeft de AP het advies over de DPIA op Google G Suite for Education aan SURF en SIVON opgeleverd. De AP stelt dat de geconstateerde risico’s zien op fundamentele beginselen die gelden voor elke verwerking van persoonsgegevens die valt onder de AVG. Door de onduidelijkheid die bestaat over de verwerking van persoonsgegevens door Google kan deze verwerking nu niet rechtmatig plaatsvinden. Dat vinden wij niet acceptabel...

...We gaan er vanuit dat Google voor de start van het schooljaar 2021/2022 de geconstateerde tekortkomingen heeft opgelost. SURF en SIVON zijn samen met Strategisch Leveranciersmanagement Rijk (SLM Rijk) in gesprek met Google. Tevens verkennen zij wat de gevolgen zijn wanneer Google de tekortkomingen niet tijdig heeft opgelost.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha