De toezichthouders TIB en CTIVD, die toezien op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD, vrezen dat de aangekondigde aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) hun rol gaat beperken. Het kabinet wil de wet aanpassen na een kritisch rapport van een evaluatiecommissie.

Als de CTIVD en TIB hun controlerende functie verliezen, gaat dat ten koste van de privacy van burgers, waarschuwen voorzitter Mariëtte Moussault van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en voorzitter Nico van Eijk van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). 

De toezichthouders zijn in het leven geroepen na kritiek op de bevoegdheid van inlichtingendiensten om bulkdata te verzamelen. Dat houdt in dat ook communicatie wordt geanalyseerd tussen mensen die nergens van verdacht worden. De inlichtingendiensten willen dat, omdat het door de moderne communicatietechnologie steeds moeilijker wordt om één bepaalde lijn af te luisteren. Daarnaast kan de ‘bijvangst’ natuurlijk ook waardevolle informatie opleveren. Privacy-organisaties vinden dit echter te ver gaan. Als dit niet aan banden wordt gelegd, komt Nederland volgens CTIVD-voorzitter Van Eijk in de Europese achterhoede terecht, voor wat betreft bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers. 

Alles bij de bron; BeveilNieuws


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha