Bij het gebruik van Google G Suite en G Suite for Education zijn er privacyrisico's waardoor organisaties die de software gebruiken geen of onvoldoende grip houden op wat er met de gegevens van gebruikers gebeurt, zo melden minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, minister van Engelshoven van Onderwijs en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media....

...De hoge risico’s betreffen een gebrek aan doelbinding, een gebrek aan transparantie, gebrek aan juiste grondslag, ontbrekende mogelijkheden voor privacyvriendelijke instellingen, gebrek aan controle over sub-verwerkers en gebrek aan het recht op inzage voor betrokkenen in het kader van de voorgenomen verwerkingen bij het gebruik van de onderzochte Google-diensten.

Ook de omgang met metadata wordt als risico genoemd. "Google heeft als standpunt dat zij zichzelf als enige verwerkingsverantwoordelijke ziet voor metadata. Dit betekent dat zij mag bepalen voor welk doel zij metadata verzamelen en op welke manier dat gebeurt", aldus de ministers. Daarnaast staan in de privacyovereenkomsten dat Google de voorwaarden rondom metadata eenzijdig mag aanpassen, zonder de gebruiker om toestemming te vragen.

"Dat betekent dat onderwijsinstellingen die Google G Suite for Education gebruiken, geen of onvoldoende grip houden op wat er met deze gegevens gebeurt", stellen Slob en Van Engelshoven

Alles bij de bron; Security


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha