Het ministerie van LNV publiceert rond 4 maart op de website www.aanpakstikstof.nl het besluit tot openbaarmaking. Daarna hebben ondernemers twee weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Dit bezwaar lijkt dit alleen kans van slagen te hebben als de bezwaarmaker aannemelijk kan maken het doelwit van activisten te zijn of worden.

LTO is bang dat milieugroeperingen de gegevens van duizenden PAS-melders gaan gebruiken om tegen ze te procederen. Deze agrarische bedrijven deden in de periode van 2015 tot 2019 een PAS-melding. In die periode gold in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat voor activiteiten met een beperkte stikstofuitstoot geen vergunning nodig was. Een melding volstond. Na het onderuitgaan van het PAS in mei 2019 kwamen deze boeren, zonder eigen schuld, in een feitelijk illegale situatie te zitten. Deze ondernemers hebben echter altijd te goeder trouw en volgens de regels gehandeld, benadrukt LTO.

Het openbaar maken van de gegevens van PAS-melders volgt op een uitspraak van de Raad van State. Die besloot vorige maand na een WOB-verzoek van milieuorganistatie Mobilisation for the Environment (MOB) dat gegevens van PAS-melders openbaar moeten worden gemaakt. LTO Nederland heeft zich samen met het ministerie van LNV tot de hoogste rechter verzet tegen deze openbaarmaking van persoonlijke gegevens.

Alles bij de bron; NieuweOogstAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha