Nog een aantal weken en dan gaat Nederland weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. In aanloop naar de verkiezingen op 17 maart zal Security.NL de verkiezingsprogramma's van alle partijen in de Tweede Kamer doorlichten. In een reeks van vier artikelen wordt gekeken naar cybersecurity, privacy, Big Tech en digitalisering.

Vandaag deel twee in deze reeks waar het onderwerp privacy in de partijprogramma's centraal staat. 

Het recht op privacy staat is zowel in de Nederlandse Grondwet als in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opgenomen. De afgelopen jaren verschijnt het onderwerp ook steeds vaker op de politieke agenda. De meeste partijen besteden in hun partijprogramma's dan ook aandacht aan privacy. Het gaat vooral over de bescherming van persoonsgegevens en hoe bedrijven en overheid met de data van burgers mogen omgaan.

De onderstaande punten komen direct uit de partijprogramma's van de partijen in de Tweede Kamer. In bepaalde gevallen is er voor de duidelijkheid gekozen om punten samen te vatten...

...Als het om het onderwerp privacy gaat hebben de partijen in de Tweede Kamer over het algemeen meer plannen dan bij het onderwerp cybersecurity. Er wordt met name gepleit om gegevens van burgers beter te beschermen. Ook het kunnen blijven betalen met contant geld wordt door meerdere partijen genoemd, wat ook geldt voor de opslag van gegevens binnen de Europese Unie.

Een ander voorstel dat in meerdere partijprogramma's terugkomt is het versterken van de Autoriteit Persoonsgegevens zodat het de AVG kan handhaven.

Privacy is echter niet alleen een taak van de overheid. Zo vindt de SGP dat mensen zich veel meer bewust moeten worden van de gevaren van het publiceren en opslaan van persoonsgegevens. Aandacht hiervoor in opvoeding en onderwijs moet volgens de partij worden ondersteund.

Alles bij de bron; Security


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha