Privacy First maakt zich zorgen om de aanstaande uitbreiding van het handelsregister van de KVK. In het openbare register komt binnenkort persoonlijke informatie over alle uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) van in Nederland opgerichte bedrijven te staan. De stichting vindt dit een schending van het Europese privacyrecht en stapt naar de rechter.

De aanvullende informatie in het register is openbaar, behalve in het geval van beveiligde personen, minderjarigen en mensen onder curatele. Privacy First vraagt zich af of het middel zijn doel niet voorbijschiet. 'Het is een schending van de privacy die niet proportioneel is.' Volgens de privacy-organisatie zou het voldoende moeten zijn als de gegevens enkel beschikbaar zijn voor overheidsdiensten die witwassen en terrorisme bestrijden.

‘De Nederlandse wet en ook de bovenliggende Europese richtlijn zijn in strijd met het Europese Handvest voor de Grondrechten en met de AVG’, aldus advocaat Otto Volgenant namens Privacy First. ‘Het is aan de rechter om daar een grondige toetsing op te doen.’

Alles bij de bron; Computable


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha