Het kentekenparkeren in de gemeente Amsterdam is een gerechtvaardigde inbreuk op privacy, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. De zaak was aangespannen door Bas Filippini, voorzitter van Privacy First. Hij had een parkeerboete gekregen en ging hier tegen in beroep. Filippini wilde naar eigen zeggen wel voor het parkeren betalen, maar stelde dat dit niet mogelijk was zonder zijn privacy te schenden. Er kon namelijk niet met cash worden betaald...

...De Hoge Raad stelt dat erbij kentekenparkeren wel sprake is van een inbreuk op de privacy. "Bij dit systeem van kentekenparkeren (het invoeren van het kenteken en controle door scanauto’s in de openbare ruimte) gaat het namelijk om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken, gedurende enige tijd bewaren en gebruiken van gegevens. Wat dat betreft heeft de belanghebbende gelijk", aldus de Hoge Raad.

Toch is deze inmenging door de gemeente in het privéleven wel gerechtvaardigd, stelt de Hoge Raad. In de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam staat namelijk dat bij het parkeren het kenteken moet worden opgegeven. Volgens de Hoge Raad is kentekenparkeren dan ook een gerechtvaardigde inmenging op het recht op het privéleven zoals in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat vermeld.

"Hoge Raad oordeelt dat kentekenparkeren inbreuk vormt op privacy en draait om hete brij heen door te oordelen dat sprake was van "wettelijke basis", hoewel die wettelijke basis geen enkele privacywaarborg bevat", laat Privacy First in een reactie weten.

Alles bij de bron; Security


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!