Aanleiding voor deze notitie is de lopende discussie over de positie van Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) en de samenwerking met de politie. De discussie richt zich primair op externe Boa’s in domein 1 (publieke ruimte) en domein 2 (milieu, welzijn en infrastructuur)...

..Discussiepunten zijn uitbreiding van taken van de Boa’s, het toekennen van geweldsmiddelen en een andere samenwerking met de politie...

De commissie Kuijken besteedt eveneens aandacht aan dit onderwerp en doet de volgende aanbeveling:

Voorkom dat er sluipenderwijs een nieuwe lokale politielaag ontstaat. Het bestaan van lokale toezichthouders en handhavers / Boa’s en particuliere terreinbeheerders is een feit en draagt bij aan veiligheid. Maar de politie moet de regie blijven houden op het toezicht in de openbare ruimte en moet de verbindingen tussen de verschillende vormen van veiligheidszorg organiseren. Actieve en georganiseerde betrokkenheid op elkaars werk is een noodzakelijke voorwaarde om te voorkomen dat er al te diverse en dus voor de burger onduidelijke praktijken ontstaan.

Alles bij de bron; Rapport


 

 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!