Hierbij stuur ik u op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een reactie op de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven "Online identiteit en regie op persoonsgegevens" (TK 34993). 

Ik heb de initiatiefnota met interesse en waardering gelezen. In de nota herken ik veel van de voornemens zoals die zijn vastgelegd in de Agenda Digitale Overheid 'NL DIGIbeter', die ik op 13 juli jl. aan uw Kamer heb gestuurd. 

Mijn reactie moet dan ook gelezen worden in dat perspectief, waarbij ik achtereenvolgens in ga op:

- de beoogde beleidsdoelen;
- de positionering binnen een bredere visie;
- het aspect veilig inloggen;
- het aspect digitale kluis;
- het aspect digitaal contactadres;
- de doelgroep;
- mijn samenvattende conclusie.

...Concluderend

Mijn conclusie is dat de initiatiefnota een ondersteuning is voor de voornemens zoals die zijn geformuleerd in de Agenda Digitale Overheid. Wel is het thema identiteit en regie op persoonlijke gegevens in de Agenda Digitale Overheid ingebed in een bredere visie op dienstverlening, geeft deze een conceptueel wat andere (meer virtuele) invulling aan het concept van een digitale kluis, en adresseert ze zowel het burger- als het bedrijvendomein. Ik ga op basis van bovenstaande reactie graag het gesprek aan hoe initiatiefnota en Agenda Digitale Overheid zich tot elkaar verhouden en hoe de nota de voornemens van het kabinet ten aanzien van de digitale overheid kan versterken.

Alles bij de bron; RijksOverheid [PDF]


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha