In deze fase van de onderhandelingen stuurt het voorzitterschap voorafgaand aan een bijeenkomst een nieuwe compromistekst. Lidstaten bepalen op basis van deze compromistekst hun inzet in de raadswerkgroep, waarna zij schriftelijk suggesties kunnen leveren voor een nieuwe compromistekst. Nieuwe teksten worden doorgaans vlak voor een bijeenkomst verstuurd....

Naar aanleiding van de compromistekst zal Nederland de volgende zaken aan de orde brengen.

Vingerafdrukken
Conform het BNC Fiche en met het oog op de discussie in het Algemeen Overleg zal Nederland de proportionaliteit van de verplichte afname van vingerafdrukken aan de orde blijven stellen.

Tijdelijk niet kunnen afgeven van vingerafdrukken
Een nieuw artikel dat in de compromistekst is toegevoegd stelt dat een tijdelijk document met een geldigheid van drie maanden verstrekt kan worden als het afnemen van een vingerafdruk tijdelijk niet mogelijk is. Nederland heeft de suggestie gedaan deze geldigheidstermijn één jaar te maken en zo aan te sluiten bij de thans geldende regeling die voor paspoorten getroffen is. 

Live-capture
Er wordt gesproken over het belang van de kwaliteit van een goede gezichtsopname. De inzet van Nederland is de betrouwbaarheid van deze controle zo groot mogelijk te laten zijn en de mogelijkheden tot fraude te verkleinen. Deze aanpak sluit ook aan bij de wereldwijde inzet op geautomatiseerde gezichtsherkenning aan de grens.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha