Nagenoeg alle dienstverleners in het zogenoemde BSN-domein verlenen digitaal toegang tot hun dienstverlening door middel van DigiD. Veelal is alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Een aantal dienstverleners vereist twee-factorauthenticatie (door middel van SMS of de DigiD App). Voor veel elektronische dienstverlening zijn echter inlogmethoden met een hoger niveau van betrouwbaarheid gewenst. Het programma eID heeft daarvoor “DigiD Substantieel” en “DigiD Hoog” ontwikkeld. Kernwaarden hierbij zijn veiligheid van inloggen, voldoende waarborgen voor de privacy en het borgen van gebruiksgemak.

Inlogmethoden met hogere betrouwbaarheidsniveaus maken tegelijkertijd nieuwe vormen van elektronische dienstverlening mogelijk (innovatie), zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntportalen. 

Ik sluit hiermee aan bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, die de strategische doorvertaling van de ambities uit het Regeerakkoord bevat (Kamerstuk 26 643, nr. 541) en bij de agenda digitale overheid NLDIGIbeter, die ik op 13 juli 2018 aan uw Kamer zal aanbieden. Uitgangpunt voor mij is dat overheidsdienstverlening in beginsel digitaal toegankelijk moet zijn. Aandachtpunt daarbij is inclusie: het gebruik van (digitale) dienstverlening door personen die minder digitaal vaardig zijn. Ik zal een separate brief over inclusie voor het einde van 2018 naar uw Kamer sturen.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha