Wow,” was onze eerste reactie op de scoop van de Volkskrant en Nieuwsuur van afgelopen week. De krant verhaalde over de manier waarop de Nederlandse geheime dienst AIVD jaren­lang bij Russische hackers had ingebroken en zo mee kon kijken hoe zij, op hun beurt, inbraken bij de Amerikaanse overheid. Dat is een bijzonder knappe prestatie van de AIVD, waarmee ze zonder twijfel respect afdwingt bij haar collega-diensten. Dat verdient lof.

Natuurlijk is de eerste gedachte die te binnen schiet dat de AIVD dit, al dan niet via de Amerikanen, bewust heeft gelekt door de Volkskrant en Nieuwsuur voor haar karretje te spannen. Het is uiteraard gunstig als de dienst positief in het nieuws komt, zo in de aanloopperiode naar het referendum. 

...Wie het verhaal wél gelijk misbruikte voor eigen politiek gewin om de sleepnetwet te rechtvaardigen (of “promoten”, zoals Nieuwsuur het noemde), is het kabinet. Zowel de minister van Binnenlandse Zaken als de minister-president konden in hun reactie op de onthullingen niets inhoudelijks vertellen, maar benadrukten wél meteen dat die nieuwe bevoegdheden toch echt nodig zijn.

En dat is curieus, want het succesvolle gebruik van de bevoegdheid om in te breken op andermans computers door de AIVD zegt niets (maar dan ook echt niets) over de noodzakelijkheid van het sleepnet. ...Los daarvan toont deze onthulling alleen aan dat de AIVD in staat is om op basis van de huidige wet de mogelijkheden om te hacken buitengewoon effectief kan inzetten. Niets meer en niets minder.

De reactie van het kabinet is, zeker zonder uitgebreide onderbouwing, slechts stemmingmakerij voor politiek gewin.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!