De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de zogenoemde sleepwet, geeft de overheidsdiensten meer ruimte om in te breken in de privacy van mensen. Dezelfde overheid wil niet dat Brancheorganisatie Akkerbouw kan beschikken over gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om de akkerbouwers de juiste heffing op te kunnen leggen voor het onderzoeksprogramma. Landbouwminister Carola Schouten vindt dat in strijd met de privacyregels. Veiligheidsdiensten mogen wel stiekem op grote schaal internetgegevens verzamelen van mensen, maar RVO.nl mag niet de bouwplangegevens van akkerbouwers doorgeven aan BO Akkerbouw, ook niet als de akkerbouwer geen bezwaar maakt.

BO Akkerbouw wil beschikken over bedrijfsgegevens, niet over persoonlijke gegevens. En hoe privé vindt de overheid bedrijfsgegevens eigenlijk? Grotere bedrijven moeten hun jaarcijfers deponeren bij de Kamer van Koophandel. Bedrijfstoeslagen die Brussel betaalt zijn met naam en toenaam te vinden op internet. 

Alles bij de bron; Boerderij


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!