De overheid komt in de eerste helft van 2018 met een nieuwe handleiding over drones en privacy, waarin wordt rekening gehouden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die volgend jaar van kracht wordt. Dat laat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming op Kamervragen van de VVD weten. Aanleiding voor de vragen is een verzoek van de molenaars in Kinderdijk die vanwege privacy een droneverbod willen.

Volgens Dekker heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks signalen ontvangen over het gebruik van drones. Bij de politie kwamen wel enkele meldingen binnen, maar in het aantal registraties wordt geen onderscheid gemaakt tussen privacyklachten en andere overtredingen, zoals gevaar voor de luchtvaart. De minister stelt verder dat hij de productie en verkoop van hobbydrones met camera's niet als bezwaarlijk ziet, behalve als het eventuele gebruik daarvan de privacy schendt. Dit geldt ook voor geminiaturiseerde drones of voor drones die op bijvoorbeeld vogels of insecten lijken.

VVD-Kamerlid Koopmans wilde ook weten welke maatregelen er genomen kunnen worden tegen hobbydrones die de privacy schenden. De minister merkt op dat de Europese Commissie voornemens is om de identificatie van drones te realiseren door middel van het opleggen van producteisen aan de industrie. Ook overweegt de Commissie om een drone-volgsysteem te laten ontwikkelen. Daarnaast zou ook een zogenoemd geofencingsysteem kunnen bijdragen aan het voorkomen van privacyschendingen door drones.

Wat betreft maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden laat de minister weten dat de huidige wet- en regelgeving voldoende is. Aangezien de wetgeving volgens Dekker nogal abstract is heeft het vorige kabinet een handleiding drones en privacy opgesteld. Deze handleiding zal in de eerste helft van 2018 worden geactualiseerd en aangepast aan de AVG.

Alles bij de bron; Security


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha