Buma haalde vorige week een slimme truc uit. Als eerste liet hij weten de uitslag van het op handen zijnde raadgevende referendum over de Sleepwet naast zich neer te leggen en te negeren. Buma is aan de macht en het volk is maar het volk. Geheel in lijn met zijn conclusie over het referendum. En op zich is het zijn goed recht als CDA-voorman om dit wettelijk geregelde instrument naast zich neer te leggen.

Maar laten we eens kijken naar het alternatieve scenario. Op het moment dat bekend werd dat de vereiste handtekeningen binnen waren, zou er een luid applaus hebben moeten klinken vanuit de Tweede Kamer. De samenleving is zo betrokken bij een belangrijk maatschappelijk thema, dat meer dan 300.000 mensen de moeite hebben genomen om dit te laten weten.

Er zou in iedere gemeente een debat moeten worden belegd met voor- en tegenstanders, een grote televisieavond en een brochure waarin kort en duidelijk neutraal wordt uitgelegd wat de wet inhoudt. Het referendum volgt en de uitslag is een advies de Kamer, die kijkt of er wellicht nog aanpassingen te maken zijn aan de wet in lijn met de raad vanuit de bevolking. Alleen maar winnaars.

Nu alle ophef voorbij is en ik dieper heb kunnen nadenken over dit voorval blijft één vraag mij intrigeren: “Wat kan er nou toch op tegen zijn om te weten of de Nederlander privacy of veiligheid belangrijker vindt?”. In de aanloop naar het vorige referendum over het handelsakkoord met Oekraïne is er heel veel debat gevoerd in Nederland, mensen verdiepten zich en kwamen tot een afgewogen keuze. En daarom blijft het knagen bij me. Hoe kan je nou als politieke partij zo tegen zijn op het verkrijgen van informatie vanuit de bevolking door middel van debat? Hoe kan je nou wél tevreden zijn met het bepalen van je standpunt in de fractie met behulp van experts en allerhande lobbyclubjes die het fractiestandpunt beïnvloeden, maar zodra het aankomt op de “wisdom of the group” – waarin een veel breder scala aan experts hun bijdrage leveren -, dan geef je niet thuis.

In een democratie is debat het zuurstof in de samenleving. Hoe meer debat, hoe meer over een onderwerp gesproken wordt en hoe meer mensen er op betrokken raken. Verbindingen worden hierdoor aangelegd met het thema, met de bredere maatschappij en met mensen die in het debat een andere positie innemen. Het doodverklaren van dit debat is het doodverklaren van de democratie. Sterker nog: dit referendum niet serieus nemen draagt bij aan de polarisatie in de samenleving.

Daarom knaagt de vraag bij mij nog steeds: wat is er toch tegen op raad krijgen?

Alles bij de bron; Opiniez


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha