Er komt een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de aftapwet genoemd. Dat heeft de Kiesraad 1 november bekendgemaakt. Met 384.126 geldige verzoeken is de drempel voor het houden van een raadgevend referendum ruimschoots gehaald. 

Het referendum wordt binnen zes maanden gehouden. De Referendumcommissie maakt binnenkort bekend wanneer het referendum precies plaatsvindt. Het is waarschijnlijk dat het referendum wordt gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De Kiesraad zal het centraal stembureau zijn voor het referendum en de definitieve uitslag vaststellen.

Bij een opkomst van minimaal 30 procent van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de Wiv. 

Woensdag 1 november 2017werd al bekend dat de invoering van de wet die voor 1 januari gepland stond, sowieso is vertraagd. Er kunnen op die termijn onvoldoende geschikte rechters gevonden worden voor de commissie die de inlichtingendiensten toestemming geeft voor data-analyse van bepaalde verdachten.

Alles bij de bron; Computable


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha