Op 13 oktober 2016 heb ik u toegezegd een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van een correctiepunt, waar burgers terecht kunnen als er fouten staan in hun gegevens bij de diverse overheidsregistraties. Ik heb daarbij aangegeven dat het een complexe materie betreft. Bureau Berenschot heeft het onderzoek inmiddels uitgevoerd. pdfHet rapport “Correctiepunt Basisregistraties” bied ik u hierbij aan. Het geeft de mogelijkheden aan om te komen tot een correctievoorziening.

Daarnaast heeft uw Kamer gevraagd om een onderzoek op welke wijze, op welke termijn en met welk budget gerealiseerd kan worden dat alle gebruikers de regie krijgen over hun gegevens, zodanig dat:

 zij inzage krijgen in welke functionaris welke gegevens heeft ingezien dan wel gebruikt of aan een ander verstrekt heeft;

 zij de mogelijkheid hebben zelf instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonlijke gegevens automatisch kan worden verstrekt.

U heeft mij bij brief van 20 april 20173 laten weten dat uw Kamer deze motie controversieel verklaart en mij verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen, waarbij u voor wat betreft de onomkeerbare stappen bij brief van 9 mei jongstleden4 met name wijst op het SILA dossier. Ik heb u laten weten daar gehoor aan te geven, met dien verstande dat ik het onderzoeken van de mogelijkheid om betrokkenen inzicht te geven in het gebruik van hun persoonlijke gegevens, alsmede het onderzoeken van de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te kunnen verstrekken, niet als de door u bedoelde onomkeerbare stappen beschouw. Ook pdfhet onderzoek ‘Inzage in persoonlijke gegevens’ bied ik u daarom hierbij aan.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha