De bedoeling is om per 1 januari 2018 de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) in Rotterdam te wijzigen om seksuele straatintimidatie strafbaar te stellen. Het college is hierover in gesprek met onder andere het OM.

Vanaf volgende maand starten Rotterdamse handhavers, vooruitlopend op het verbod, met het constateren van straatintimidatie en het geven van waarschuwingen aan plegers. Het gaat hierbij om uitlatingen of gedragingen waarmee vrouwen gehinderd, beledigd, gekwetst, bedreigd worden of beperkt in hun vrijheid. Denk hierbij aan sissen, schelden, naroepen, om sex vragen, achternalopen of in het nauw drijven van vrouwen. Daarom wordt een aanpak voorgesteld om de overlast aan te pakken en bewustwording bij slachtoffers, plegers en omstanders te vergroten. Voor alle professionals die met de handhaving te maken krijgen, komt een speciale training.

De gemeente stelt vier extra bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) aan, die zich – ook undercover – gaan bezighouden met de handhaving. Inzet gebeurt vooral in de wijken Centrum, Charlois, Delfshaven en in Noord, waar veel straatintimidatie voorkomt. Rotterdam overweegt om na seksuele straatintimidatie ook een aparte aanpak op te stellen voor het belagen van homo’s, lesbiennes, bi-seksuelen en transgenders.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha