Encryptie staat weer op de agenda van de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken die deze week in Luxemburg tijdens een overleg van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken bijeenkomen. Tijdens een overleg eind maart werd er door verschillende lidstaten zelfs gepleit voor een wetgevend voorstel op het gebied van encryptie.

Volgens deze lidstaten moet informatie altijd voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn. Aanstaande donderdag 8 en vrijdag 9 juni zal er weer over encryptie in het kader van opsporing van ernstige criminaliteit en terrorismebestrijding worden gesproken. Tijdens eerdere besprekingen over encryptie heeft Nederlandse het kabinetsstandpunt over encryptie naar voren gebracht, dat het op dit moment geen 'beperkende wettelijke maatregelen' wil nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland.

Een ander onderwerp dat op de agenda staat is cybercrimebestrijding. De Commissie stelt de Raad voor verschillende praktische hulpmiddelen voor het verzamelen van elektronisch bewijs direct over te nemen en door de Commissie en de lidstaten te implementeren, aldus de agenda voor de aankomende vergadering (pdf).

Ook stelt de Commissie de Raad voor om verschillende praktische hulpmiddelen wat betreft de vrijwillige verstrekking van abonneegegevens door service providers te implementeren, suggesties hiervoor zijn o.a. "voortgezette netwerk-zoeking over de grens, binnendringen in een computer en internationale afdwingbare vorderingen aan service providers." De voorstellen van de Commissie komen voort uit overleg met experts uit de lidstaten en uit de private sector.

Verdere details worden niet gegeven, behalve dat het kabinet zich er in kan vinden. "De nu gepresenteerde voorstellen passen goed bij de door Nederlandse experts gedane dan wel ondersteunde voorstellen. Vanuit de Nederlandse optiek zijn de voorstellen wenselijk en haalbaar. De voorstelen verdienen dan ook politieke steun", zo laat de agenda weten die door demissionair minister Blok en staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

Alles bij de bron; Security


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha