Een medewerker van de AIVD was gedetacheerd bij het vorig jaar opgerichte Huis voor Klokkenluiders. De medewerker is vertrokken nadat bekend werd dat hij voor de inlichtingendienst werkte. De man was werkzaam bij het Huis voor Klokkenluiders als juridisch medewerker.

Het Huis voor Klokkenluiders werd in juli 2016 opgericht als een zelfstandig bestuursorgaan. Het doel van de organisatie is om werknemers te helpen en te beschermen als zij misstanden willen melden. Het Huis is wettelijk verplicht om de anonimiteit van klokkenluiders te beschermen. Er hebben zich in het eerste halfjaar van het bestaan 532 mensen gemeld voor advies. Dat is het dubbele van het aantal dat werd verwacht, blijkt uit het eerste jaarverslag.

In 15 procent van de gevallen ging het daadwerkelijk om een klokkenluiderszaak. Daarvan is sprake als de gemelde misstand ook een maatschappelijk belang had. In 35 procent van de gevallen was nader onderzoek nodig, de rest van de melders werd doorverwezen naar andere instanties. 

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha