De leden van de fractie van GroenLinks in de commissie I&A/JBZ hebben op 8 maart 2017 schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de voorstellen van de Europese Commissie ter versterking van het Schengeninformatiesysteem (SIS). Deze voorstellen werden op 21 december 2016 gepubliceerd. De fracties stelden vragen naar de voorgestelde verlenging van de bewaartermijn van drie naar vijf jaar, de relatie met de Terugkeerrichtlijn, inreisverboden, de gronden waarop een derdelander kan worden gesignaleerd in het SIS en de toetsing van inreisverboden en signaleringen door rechters. De commissie I&A/JBZ heeft de staatssecretaris verzocht de vragen binnen vier weken te beantwoorden.

Lees meer;

Dossier E170009 op de Europapoort
Dossier E170010 op de Europapoort
Dossier E170011 op de Europapoort

Bron; Nieuwsbrief EuropaPoort


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha