Het zal je niet zijn ontgaan dat de Nederlandse geheime diensten het internet willen aftappen. Dat mogen ze nu al, maar met de nieuwe wet kunnen ze ook grote hoeveelheden data in één keer onderscheppen, voor drie jaar opslaan en doorzoeken.

Belangrijke advieseurs, waaronder de Raad van State, Autoriteit Persoonsgegevens, Commissie van Toezicht op de Veiligheidsdiensten (CTIVD) en Raad voor de Rechtspraak, uiten stevige kritiek op de wet in zijn huidige vorm. De eerste twee stellen zelfs dat het wetsvoorstel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt op vier punten bekritiseerd. 

1. De taps zijn nog te ongericht

2. De toetsing is te zwak

3. Data worden te lang opgeslagen

4. Data worden gedeeld met derden

Binnenkort wordt er gestemd over de Wiv. Omdat de VVD, PvdA en het CDA samen een ruime Kamermeerderheid hebben, is het aannemelijk dat de wet erdoorheen komt. Dan moet de wet nog door de Eerste Kamer. Deze samenstelling is anders dan de Tweede Kamer, en daar kan de stemming wel degelijk spannend worden. Daar hebben deze drie partijen 33 van de 75 zetels.

Dat hangt met name af van de stemming van de PVV. Tweede Kamerlid Martin Bosma was tijdens het debat kritisch op de huidige conceptwet en vindt dat het aftappen door de AIVD niet voldoende is afgebakend, maar staat 'niet onsympathiek' tegenover deze wet. Ook de kleinere partijen, zoals 50Plus, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SGP, kunnen uiteindelijk ook doorslaggevend zijn of de aftapwet door de Eerste Kamer komt en ook daadwerkelijk in deze vorm van kracht wordt.

Alles bij de bron; RTLZ


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha