De Nationale ombudsman maakt zich zorgen over het wetsvoorstel 'Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten', aangezien burgers met klachten over de AIVD of MIVD straks niet langer meer bij de ombudsman langs kunnen. Als het aan het kabinet ligt moeten burgers voortaan bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aankloppen.

Ombudsman Reinier van Zutphen schreef een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer (pdf). Daarin laat hij weten dat klachtbehandeling is gericht op herstel van vertrouwen van burgers in hun overheid. De klachtbehandelingsprocedure moet volgens de Nationale ombudsman zo worden ingericht dat dit doel optimaal wordt bereikt. "Het burgerperspectief is hierbij steeds leidend", schrijft Van Zutphen. Belangrijk aandachtspunt is dat elke schijn van partijdigheid die de burger zou kunnen ervaren, zo veel mogelijk wordt vermeden. Zeker bij klachten over de AIVD en de MIVD luistert dat volgens de ombudsman nauw. 

Hij wil dan ook de tweede lijn klachtbehandeling behouden. Naast een onafhankelijke positie heeft de ombudsman naar eigen zeggen jarenlang ervaring met klachtbehandeling over de AIVD en de MIVD. Ook de Raad van State, de Raad voor de Rechtspraak en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten willen dat de ombudsman deze rol blijft vervullen. Van Zutphen hoopt dat het parlement het wetsvoorstel op dit punt dan ook wil aanpassen.

Alles bij de bron; Security


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!