Als het noodzakelijk is voor de bescherming van mensenlevens moet de privacy daar voor wijken en bij het vinden van de juiste balans tussen veiligheid voor iedereen en ieders individuele vrijheid en privacy, mag de privacy de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet doorkruisen. Dat laat de SGP in het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma weten (pdf).

Als de privacy voor veiligheid wijkt mag dit alleen binnen de grenzen van de (Grond)wet, zo stelt de partij. "In de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moet daarom meer ruimte komen voor het onderscheppen van informatie", voegt het programma daar aan toe. In een aparte paragraaf over privacy schrijft de partij dat mensen recht hebben op de bescherming van hun privéleven tegen een al te opdringerige overheid, 'nieuwsgierige' bedrijven en anderen die in willen breken in andermans doen en laten. "Inbreuken op de persoonlijke levenssfeer zijn alleen te rechtvaardigen als het gaat om de veiligheid van personen of de staat."

Tevens wil de SGP dat persoonlijke gegevens van burgers in principe niet worden opgeslagen, tenzij hiervoor een noodzaak is. Dat geldt in het bijzonder voor de bescherming van persoonsgegevens via DigiD. Burgers moeten daarnaast zelf kunnen vaststellen welke gegevens bij de overheid zijn geregistreerd. Ook moet er in opvoeding en onderwijs voldoende aandacht komen voor de gevaren die verbonden zijn aan het publiceren van allerlei persoonlijke gegevens.

Alles bij de bron; Security


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha