Minister Blok is een stuk kritischer over elektronisch stemmen geworden nadat hij naar eigen zeggen een "leerproces" heeft doorgemaakt. Blok stelt dat hij zich altijd afvroeg waarom er nog niet in Nederland elektronisch wordt gestemd. "Ik ben me vervolgens gaan verdiepen in de kwetsbaarheid van het stemproces. Je vraagt je af of wij het laatste land met stemmen op papier zijn, maar dan blijkt dat alleen Letland of Litouwen helemaal op elektronisch stemmen is overgegaan."

De minister stelt dat een hack van de verkiezingen een grote kwetsbaarheid is. "Dat wordt echt massaal geprobeerd op zo'n dag, waardoor wat een feestdag van de democratie moet zijn een nachtmerrie wordt. Je moet er niet aan denken! Ik zeg daarmee niet: we gaan het nooit doen en hier stopt het denken. Maar we moeten er wel heel zorgvuldig mee omgaan. Zo'n hacksituatie komt met name voor bij stemmen via internet." Blok stelt dat stemmen via internet alleen op een verantwoorde manier moet kunnen. "Het zou namelijk enorme gevolgen voor de verkiezingen hebben als er ergens een succesvolle hack zou zijn of als de site net op de dag dat moet worden gestemd, offline zou zijn, waarmee een grote groep mensen zou worden uitgesloten van hun fundamentele democratische recht."

De kritische houding van minister Blok is enigszins opvallend. Zijn partij de VVD kwam onlangs met het eigen concept-verkiezingsprogramma waarin juist wordt gepleit voor het invoeren van elektronisch stemmen.

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha