Op 5 juni 2015 zonden wij uw Kamer een brief en het rapport “Big Data in onderwijs en wetenschap”. Dit rapport was een eerste verkenning van het gebruik van Big Data. Het leverde ons daarnaast ook een eerste beeld op van de impact van Big Data en de vraagstukken voor de beleidsterreinen van OCW.

Inmiddels hebben wij het begrip Big Data nader onderzocht. We zijn het gesprek aangegaan met experts en onze bestuurlijke partners over wat de betekenis van Big Data is voor onderwijs, cultuur en wetenschap. We hebben daarbij vijf thema’s geïdentificeerd die voor OCW relevant zijn: infrastructuur op orde, voldoende deskundigheid, verbreden open access en open data, datagedreven onderwijsonderzoek en ethiek. Met deze brief gaan wij nader in op de betekenis van Big Data voor onderwijs, cultuur en wetenschap, en specifiek op deze vijf thema’s.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha