In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de risico’s op privacyproblemen en identiteitsfraude door de verspreiding van het Burgerservicenummer (BSN) bij paspoortkopieën en door de koppeling aan het btw-nummer. 

Aanleiding is een artikel over een man die op vakantie naar Turkije ging en daar zijn paspoort afgaf en een dag liet liggen. Een half jaar later werd de man het slachtoffer van identiteitsfraude. Daarnaast moeten zzp'ers het btw-nummer op hun website vermelden. De Kamerleden willen nu van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Wiebes van Financiën weten of zij risico's voor identiteitsfraude zien door de vermelding van het BSN in het paspoort.

Ook vragen ze de bewindslieden hoe identiteitsfraude voorkomen kan worden, anders dan het advies om het BSN door te halen bij afgifte van een kopie van het paspoort. Oosenbrug en Vos willen verder weten of gezien het toenemende aantal zelfstandigen, het risico op identiteitsfraude en privacyschending toeneemt, omdat voor zelfstandigen gekozen is voor een koppeling van het BSN aan het btw-nummer en zij verplicht zijn het btw-nummer openbaar te maken.

"Waarom hanteert de Belastingdienst een btw-nummer dat gekoppeld is aan het BSN, terwijl dat in strijd is met artikel 24 Wet bescherming persoonsgegevens en dus geen wettelijke basis heeft?", is de vervolgvraag van de Kamerleden. De minister en staatssecretaris hebben drie weken de tijd om de vragen (pdf) te beantwoorden.

Alles bij de bron; Security


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha