Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie van het Kamerlid Koşer Kaya over de beëindiging van de verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) aan genootschappen op geestelijke grondslag, al dan niet via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

...Ik ben voornemens deze motie als volgt uit te voeren. Het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) zal zodanig worden aangepast, dat de SILA niet langer in aanmerking komt voor een gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. De onderhavige wijziging van het Besluit BRP zal vanwege de vereiste wetgevingsprocedure begin 2017 worden vastgesteld, de beëindiging van de verstrekking wordt met dit besluit vastgesteld, maar het besluit zal vooralsnog niet inwerking treden.

De inwerkingtreding zal op een nader te bepalen datum middels een Koninklijk Besluit worden vastgesteld, doch maximaal over twee jaar vanaf het moment van de aanname van de motie zoals de motie vraagt. Feitelijk betekent dit dat de SILA na publicatie van de algemene maatregel van bestuur nog ongeveer één jaar overgangstermijn rest. Op het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit BRP zal de daadwerkelijke verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP aan de SILA worden beëindigd.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha