...Het bovengenoemde rapport dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is uitgevoerd, brengt ontwikkelingen in de handhaving in de openbare ruimte in drie (deel)gemeenten in beeld en schetst twee scenario‟s voor de toekomstige inrichting: een politioneel scenario waarbij de politie het monopolie over handhaving in de openbare ruimte heeft en een „duale regie‟ scenario waarin de gemeentelijke handhaving een robuuste rol is toebedacht. Het rapport is positief over dit laatste scenario. Dit bevestigt dat het huidige stelsel van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, waarbij gemeenten en politie een gedeelde verantwoordelijkheid hebben, in de basis voldoet. 

Met gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa‟s) zorgen gemeenten voor ogen en oren op straat. De boa‟s kunnen daar ingrijpen waar de leefbaarheid wordt aangetast door overtredingen die overlast veroorzaken en tot veelvoorkomende ergernissen leiden. De politie is primair aan zet wanneer het gaat om handhaven van de openbare orde en de veiligheid. Hieronder ga ik in op enkele aspecten van het onderzoek.

...uit het onderzoek en eigen ervaring, zie ik bevestigd dat het stelsel van toezicht en handhaving in de openbare ruimte robuust is en zich verder heeft bewezen sinds de brieven over dit thema van 1 juli 2013 en 1 april 2014 (TK 28 684, nr. 387 en nr. 402). Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat afschaffing van de proces-verbaal vergoeding afbreuk heeft gedaan aan deze positieve ontwikkelingen. Dit beeld sluit aan bij mijn bericht van 6 juli jl. waarin werd geconstateerd dat de proces-verbaal vergoeding grotendeels aan handhaving werd besteed, de opbrengsten zeer welkom waren, maar over het algemeen een beperkte bijdrage leverden aan bekostiging van de totale handhaving.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha