... het betreft een aanvulling op het antwoord op vraag 3 van deze Kamervragen inzake het overtreden van de inlichtingenplicht. 

Het kabinet vindt vrijwilligerswerk belangrijk en wil dat stimuleren. Dat neemt niet weg dat er ook voor vrijwilligerswerk enkele verplichtingen uit de Participatiewet van toepassing zijn. Zo dient vrijwilligerswerk, ook als er geen sprake is van inkomsten, te worden gemeld bij de gemeente. Immers, ook uitkeringsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, moeten beschikbaar blijven voor een betaalde baan. 

Indien een bijstandsgerechtigde vrijwilligerswerk niet meldt, geeft de gemeente op grond van de sanctiebepalingen in de Participatiewet een waarschuwing of legt, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een benadelingsbedrag of recidive, een boete op. Natuurlijk moet een boete afgestemd zijn op de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de individuele casus. 

In de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude is vastgelegd dat voor strafrechtelijke vervolging in beginsel geldt dat er sprake moet zijn van een benadelingbedrag van meer dan € 50.000. In deze aanwijzing zijn uitzonderingsgronden geformuleerd, die het mogelijk maken om van deze aangiftegrens af te wijken.

Alles bij de bron; RijksOverheid

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha