Bij deze stuur ik, op uw verzoek, het volledige verslag van de Auditdienst Rijk ten aanzien van de bevragingen bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). De audit wil inzicht verschaffen in de mate waarin de beheerorganisatie van het CIOT voldoet aan het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie.

Ten slotte kan ik u meedelen dat ik voornemens ben de ADR opdracht te geven in 2016 een audit uit te voeren naar het proces van aanleveren en bevragen bij zowel de behoeftestellers, het CIOT als de aanbieders. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur 

Alles bij de bron; RijksOverheid

 

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha