Het hoogste rechtscollege van Nederland vernietigt een arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Het hof is tot zijn oordeel gekomen "mede gebaseerd op uit eigen beweging op internet gevonden gegevens, van de juistheid waarvan niet zonder meer kan worden uitgegaan." 

De resultaten van deze online zoekactie waren doorslaggevend voor het oordeel en nadelig voor de partij die in hoger beroep ging, maar het hof heeft verzuimd deze bevindingen aan de partijen voor te leggen en de kans te geven er op te reageren. Hiermee heeft "het hof gehandeld in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor", oordeelt de Hoge Raad.

Alles bij de bron; webwereld 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha