Op 15 februari 2011 kwam voor het eerst een beroepszaak over deze kwestie bij de bestuursrechter ter zitting. De zaak van Louise van Luijk ( sinds 29-10-2009 zonder identiteitsbewijs) vs de burgemeester van Den Haag. Lees impressie zitting 15-2-2011 bestuursrechtbank Den Haag


Inhoudelijk leverde de behandeling van de zaak alvast op dat een van de rechters zich duidelijk uitsprak over het feit dat een burgemeester een bezwaar tegen zijn beslissing op grond van de Paspoortwet, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb ) dient te toetsen aan hogere internationale wetgeving (als EVRM) wanneer bezwaarden zich daarop beroepen.


Op 23 maart wordt het vonnis bekend gemaakt. En weten we of de burgemeester op zijn beslissing moet terugkomen om Louise een identiteitsbewijs te onthouden, of dat Louise door moet procederen bij de Raad van State.

Lees alles bij de bron; vrijbit

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha