×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 92 niet laden

Reinier stuurde onderstaande mail.

Minister Opstelten wil dat politieagenten voortaan in uniform naar hun werk gaan. Ik lees enthousiaste commentaren: zo krijgen we zonder extra kosten meer "blauw" op straat!

In het flatgebouw waar ik woon kwam ik een keer een agent in uniform tegen. Gevraagd wat hij hier deed antwoordde hij dat hij hier woonde - en voegde er aan toe dat hij wel in functie was. Dat mag dus niet. Weliswaar zijn de gangen en de liften geen "woning" in juridische zin, maar zij mogen alleen betreden worden in het kader van opsporing (dus als er een verdachte is), en dan nog onder specifieke regels.

Sommige mensen zien misschien liefst zo veel mogelijk blauw om zich heen, maar ik heb liever geen gewapende buurman met een bonnenquotum,
die hier rondloopt als symbool van het "law & order" denken van ons minderheidskabinet. Juist omdat het hier om een afgesloten ruimte gaat, zal de feitelijk bijdrage aan de veiligheid te verwaarlozen zijn.

Helaas voor Reinier is het nog erger gesteld met de bevoegdheden van de politie functionarissen zoals blijkt uit onderstaande tekst afkomstig uit rechterlijke uitspraak  LJN AP3603 van het Gerchtshof te Leeuwarden;

3.6.
Omtrent het staandehouden en het opleggen van de sanctie door de verbalisant buiten diensttijd geldt het volgende.

3.7.
De verbalisant is hoofdagent van politie en als zodanig opsporingsambtenaar met algemene opsporingsbevoegdheid. Dit brengt mee dat hij als de met het toezicht op de naleving van de in de WAHV bedoelde voorschriften belaste ambtenaar, de bevoegdheid heeft tot staandehouding en oplegging van een administratieve sanctie. Nu er geen regel is die verhindert dat een opsporingsambtenaar met algemene opsporingsbevoegdheid de hem bij of krachtens de wet toegekende bevoegdheden buiten diensturen uitoefent (vgl. het arrest van het hof Leeuwarden van 12 juni 2002, WAHV 02/00160) - daargelaten of de verbalisant de sanctie daadwerkelijk buiten diensttijd heeft opgelegd - treft het verweer van de betrokkene geen doel. 

Bovenstaande uitspraak gaat dan om specifiek daarvoor getrainde ambtenaren. Diverse gemeenten werken al met melkert-agenten, parkeerwachters met opgerekte bevoegdheden. Die betaalt de gemeente zelf en stukken minder, maar de uitgeschreven boetes komen direkt terug naar de gemeentekas dus is het snel rendabel

De mening van de Nationale Ombudsman over uitoefening van bevoegdeheden buiten werktijd staat hier 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha