Het politiewerk gaat ingrijpend veranderen door de invoering van Predictive Policing. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data over eerdere incidenten – en die hoeveelheid gegevens neemt alleen maar toe – kan de politie straks misdaden voorspellen, staat in een artikel in Secondant.

De komst van Predictive, Prescriptive, en andere vormen van politieoptreden op basis van computeralgoritmen, vraagt om een wezenlijke verandering in het proces van politieoptreden. Misschien nog wel meer dan bij Predictive Policing is hier een integrale benadering nodig, waarin doel, proces, informatie, techniek en mens en organisatie in samenhang met elkaar worden aangepakt. In feite zijn er 4 opeenvolgende implementatieniveaus, inclusief bijbehorende uitdagingen:

  • Intelligence-led Policing: informatie delen en deze gebruiken om te sturen.
  • Predictive Policing: analisten en wijkteams trainen in de omgang met voorspellende informatie.
  • Effect-led Policing: daadwerkelijke het effect registreren van verschillende interventies. Dus ook registreren wat er is gedaan, in plaats van alleen wat daar de resultaten van waren.
  • Prescriptive Policing: de adviezen accepteren van een systeem. Dit vraagt om aanpassing van de aansturing (cultuur en organisatie-inrichting) op door een systeem voorgestelde interventies.
In Van Predictive naar Prescriptive Policing. Verder dan vakjes voorspellen houden Selmar Smit en Arnout de Vries alle aspecten van Predictive Policing en Prescriptive Policing tegen het licht, inclusief de mythen rond dit thema.
 
Alles bij de bron; CCV & Secondant
Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha