Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een vervolg op de nieuwsbrieven die u heeft ontvangen op 29 april, 19 mei en 20 mei 2011.

Van de NVVB heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een reeks vragen gekregen met het verzoek die vragen van antwoorden te voorzien.

Het gaat om vragen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

  • Opslag/ verwijderen vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie (RAAS);
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • Kwaliteit en verificatie van vingerafdrukken.
  • De vragen en antwoorden treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan.

Met dank aan Ron vd NVVB voor het toesturen vd Nieuwsbrief & bijlage

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha