Het oordeel van een Haagse rechter dat orthodoxe joden ook op sabbat hun identiteitskaart bij zich moeten dragen, leidt tot woede in joodse kring. De Conferentie van Europese Rabbijnen ziet zelfs parallellen met nazi-Duitsland. 

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dinsdag dat een orthodox joodse in 2010 terecht een boete van 60 euro heeft gekregen toen hij zijn identiteitskaart niet kon tonen  omdat joodse wetten voorschrijven dat een mens op sabbat niets op zijn lichaam mag dragen behalve kleding. Volgens de rechter is de identificatieplicht in dit geval belangrijker dan het uitoefenen van geloofsvoorschriften.

Het Openbaar Ministerie ging vorig jaar in beroep toen een kantonrechter de man in het gelijkstelde. De uitspraak van het kanton werd ook in de Tweede Kamer bekritiseerd.

Het griezelige aan de hele gang van zaken is echter dat de rechtsgang voor een heel ander doel is gebruikt en dat de joodse godsdienst daar in principe helemaal niets mee van doen heeft. De casus is eenvoudigweg misbruikt door het OM in een poging om jurisprudentie te creëren waarmee alsnog een draagplicht voor identiteitsbewijzen zou kunnen worden afgedwongen ook al kent de wet zelf die verplichting niet. En zo is nu situatie ontstaan dat er formeel een rechterlijke uitspraak is gedaan, waarop het OM zich met verve zal beroepen als iemand durft te beweren dat de toonplicht niet inhoudt dat iedereen per definitie strafbaar is als hij of zij geen identiteitsbewijs bij zich heeft zodra hij een stap buiten de deur zet. Terwijl er feitelijk alleen beoordeeld is door de rechtbank of er een aantasting van het recht op godsdienstvrijheid had plaatsgevonden.

Alles bij de bron; Trouw [op Vrijbit ook een uitgebreid stuk over deze uitspraak]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha