Een open en pluriform publiek debat is noodzakelijk voor een levendige democratie. Op het internet zijn de omgangsvormen en gedragscodes daarvoor nog niet uitgekristalliseerd. Dat is allereerst een opgave voor de samenleving zelf: internet- en dienstenaanbieders zullen bijvoorbeeld hun maatschappelijke verantwoordelijkheid waar moeten maken. Tegelijk heeft de overheid ook een rol als het bijvoorbeeld gaat om het tegengaan van strafrechtelijke overtredingen en het borgen van de nettoegankelijkheid.

Over de invulling van deze nieuwe regels faciliteert de Raad een jaar lang een brede discussie. Dat gebeurt offline en vanzelfsprekend ook online via www.denieuweregelsvanhetspel.nl. De Raad blijft geïnteresseerd in de verschillende perspectieven en hoort ook graag uw suggesties.

De Raad nodigt u daarom uit om uw ideeën over het onderwerp te plaatsen op het discussieplatform www.denieuweregelsvanhetspel.nl.

Het pre-advies kun je hier downloaden 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha