45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

21 maart; Referendum over ‘sleepnetwet’

Sleepwet

Actueel landelijk overzicht van bijeenkomsten over het ' Wiv- referendum'

Overal in Nederland worden debatten, lezingen en workshops georganiseerd over het aanstaande ' Wiv-referendum'. Vrijbit houdt een actueel overzicht bij van wat er overal te doen is zie: https://www.vrijbit.nl/agenda/eventslist.html  Mist u nog bijeenkomsten, geef het dan door!


 

NZa legt uitspraak van rechter over gebruik DBC naast zich neer

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt in haar nieuwe regelgeving het vermelden van de diagnose op de rekening van psychiaters en psychotherapeuten weer verplicht, ook bij patiënten die de behandeling zelf bekostigen.

Tevens moeten behandelgegevens gepseudonimiseerd bij de overheid (DBC-informatiesysteem) worden aangeleverd. Niemand kan dus een psychiater of psychotherapeut consulteren zonder dat dit buiten de spreekkamer wordt geregistreerd. De NZa dwingt behandelaren hun beroepsgeheim te doorbreken en negeert grotendeels de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Overheid en verzekeraars houden eraan vast omdat het marktwerking zou bevorderen en stijgende kosten zou beteugelen. Privacy van de patiënten wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.

Lees alles bij de bron; financieeldagblad