45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Krijgen we referendum over tapwet? Nu al 60.000 handtekeningen

De mensen die willen dat er een referendum komt over de nieuwe tapwet hebben inmiddels meer dan 60.000 handtekeningen binnengehaald. Om de raadgevende volksraadpleging te kunnen afdwingen, moeten voor 16 oktober zeker 300.000 mensen hebben getekend.

Wilt jij ook een referendum over de Sleepwet? Teken dan hier.

Alles bij de bron: AD


 

NZa legt uitspraak van rechter over gebruik DBC naast zich neer

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt in haar nieuwe regelgeving het vermelden van de diagnose op de rekening van psychiaters en psychotherapeuten weer verplicht, ook bij patiënten die de behandeling zelf bekostigen.

Tevens moeten behandelgegevens gepseudonimiseerd bij de overheid (DBC-informatiesysteem) worden aangeleverd. Niemand kan dus een psychiater of psychotherapeut consulteren zonder dat dit buiten de spreekkamer wordt geregistreerd. De NZa dwingt behandelaren hun beroepsgeheim te doorbreken en negeert grotendeels de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Overheid en verzekeraars houden eraan vast omdat het marktwerking zou bevorderen en stijgende kosten zou beteugelen. Privacy van de patiënten wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.

Lees alles bij de bron; financieeldagblad