Verlopen wachtwoorden zorgden voor langere verstoringen bij het UWV dan maatregelen om het Dorifelvirus buiten te houden. De verstoringen hadden betrekking op 'MijnUWV', een onderdeel van UWV.nl waar gebruikers hun gegevens kunnen inzien. Het gaat dan om zaken als het volgen van een WW-aanvraag, het bekijken van de betaalspecificaties en jaaropgaaf van de uitkering, het bekijken van het arbeidsverleden en de mogelijkheid om zich beter te melden. 

MijnUWV kende in 2012 46 verstoringen, waardoor de dienst 156 uur niet beschikbaar was. 14 netwerkverstoringen waren met 58,5 uur voor de grootste downtime verantwoordelijk, gevolgd door acht DigiD-verstoringen die bij elkaar 33 uur bedroegen. Op het gebied van beveiliging waren er drie verstoringen te vermelden, die bij elkaar 28,5 uur in beslag namen.

Alles bij de bron; Security