In april 2009 publiceert de Sdu een uitsprakenbundel die een goed beeld geeft van de relevante nationale en internationale jurisprudentie waarin bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Europese Privacy Richtlijn, het Dataverdrag van de Raad van Europa (Conventie nr 108) of het Verdrag van de Rechten van de Mens een bepalende rol spelen. Ook bevat de bundel uitspraken over de WBP van het CBP.

Na een aanloopperiode waarin vooral de toezichthouder interpretaties van normen en begrippen van de wet publiceerde, komen inmiddels de nationale en Europese rechters met richtinggevende uitspraken. Dit weerspiegelt ook het toenemende belang van de bescherming van persoonsgegevens gezien de informatietechnologische ontwikkelingen en de ambities van de informatiesamenleving. Overheden, kleine en grote ondernemers verwerken dagelijks persoonsgegevens. Voortdurend worden er gegevens van individuen vastgelegd door camera’s en toegangspoortjes, bij banktransacties, bij contacten met overheden, hulpverleners, werkgevers, onderwijsinstellingen en justitiële instanties en wanneer we digitaal communiceren en ons op het internet begeven.

Dit veelvuldige gebruik van persoonsgegevens verdient een permanente normatieve aandacht.

Lees verder op CBPweb