thumb_cctv_control_room_southampton_esyt_still_23_300Hypocriet. Zo noemen wij de handelswijze van de Britse toezichthouder op de privacy. Want als we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op een rijtje zetten van nieuwe en aangepaste regels en wetten door de Britse overheid dan schrikken we ons echt een ongeluk.

Waarom heeft het in Engeland zover kunnen komen ondanks deze Britse privacy waakhond? En hoe zit het in ons land? Waar het College Bescherming Persoonsgegevens af en toe een kritisch geluid laat horen, maar verdere uitbreiding van de invoering van privacy verloederende maatregelen door onze overheid (en bedrijfsleven) geen halt kan toeroepen?

De Britse bouwenlonden.jpgprivacytoezichthouder, de Information Commissioner’s Office (ICO), gaat een bedrijf vervolgen vanwege de illegale handel in persoonlijke gegevens. Het bedrijf, Consulting Association, wordt ervan beschuldigd de Data Protection Act te hebben overtreden. Consulting Association ‘keurde’ sollicitanten van 40 bouwbedrijven (de namen worden genoemd in het persbericht van de ICO). Het bedrijf beschikte over uitgebreide persoonlijke informatie zoals vakbondslidmaatschap, ontslagen, vorige banen enz. In de databank van het bedrijf, die vermoedelijk al 15 jaar bestaat, stonden de namen en gegevens van ruim 3.200 mensen. Ook maakte Consulting Association opdrachtgevers attent op de mondigheid van sollicitanten. Bouwbedrijven werden gewaarschuwd als een sollicitant bij een andere werkgever bijvoorbeeld bezorgd was geweest over de gezondheidsrisico’s van asbest. Aan de hand van de gegevens van Consulting Association werden er zwarte lijsten opgesteld. Wie op zo’n lijst stond, werd niet aangenomen bij een van de 40 bouwbedrijven.  Volgens BBC News gaf het bedrijf adviezen als “ex-shop steward, definite problems”, “Irish ex-Army, bad egg”.

(Foto van Steve Punter)


Lees verder...