De jeugd maalt niet om privacy. Dat is niet verstandig. Eén grapje op internet kan ertoe leiden dat je de VS niet in komt.

Of het nu gaat over het delen van medische gegevens door een bedrijf dat handelt in 'verzuimreductie' of het opslaan van vluchtgegevens: discussies over privacy zijn actueel. Maar vaak worden deze discussies door dezelfde mensen gevoerd. Voor de digitale generatie (waar ik zelf ook deel van uitmaak) lijkt het onderwerp geen issue te zijn.

Deze reactie is niet vreemd. Welke rol speelt privacy nog voor een generatie die is opgegroeid met het tv-programma 'Big Brother', met camera's in het ziekenhuis, met Hyves en Facebook en sms-diensten waarbij je direct de waarde van het huis of de auto van de buurman kan opvragen? Generatie 2.0 is voor een deel opgegroeid in een privacyloze samenleving.

Privacy is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de invulling ervan is afhankelijk van een context. In je leven bevinden zich verschillende gebieden die iets over jou als persoon zeggen en waarvan je al dan niet kan besluiten ze met iemand te delen. 

Alles bij de bron; trouw