Vaak wordt privacyregelgeving als complex ervaren. Mede daarom is het voor veel bedrijven een showstopper. Maar het kan ook anders. Privacy is ook een kans voor innovatie en maakt de weg vrij voor een nieuwe markt...

...De aandacht voor privacy is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De Snowden affaire heeft geleid tot verbazingwekkende onthullingen die menigeen hebben wakker geschud. Hoewel het met name ging over de wijze en omvang van surveillance door overheden en veiligheidsdiensten heeft de aandacht hiervoor een veel bredere weerslag gehad. Ook commerciële bedrijven worden kritischer bekeken door consumenten. 

Bij privacy als niche worden totaal nieuwe diensten opgezet die primair gericht zijn op het beschermen van privacy. De diensten ondersteunen gebruikers om de controle over hun gegevens en wie daar toegang toe heeft te behouden. Op die wijze kan ook tijdelijke toegang verleend worden en kan de toegang nadrukkelijk gekoppeld worden aan een specifiek doel.

In het licht van deze positieve benaderingen kan ook gekeken worden naar de huidige juridische ontwikkelingen. Er komt een nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming aan waarmee het huidige juridisch kader een boost zal krijgen. Algemene vereisten om persoonsgegevens te mogen verwerken worden aangescherpt en er zijn enkele nieuwe concepten, zoals data protection by design en privacy by default, evenals het al veel besproken right to be forgotten. Er zijn dus nieuwe eisen en strengere eisen. Aan bedrijven de opdracht om daarin juist de uitdaging te zien.

De verordening is een aanzet tot privacyvriendelijk innoveren. En dat is best mogelijk. Sterker nog: als je het goed aanpakt is het zelfs een instrument om je positief te onderscheiden op de markt. Dus ja: privacy is een kans voor innovatie!

Alles bij de bron; DutchITChannel