Veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken maken zich zorgen over privacy in het onderwijs, zo blijkt uit onderzoek dat door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) onder zo’n negentig psychologen, pedagogen en onderwijskundigen werd uitgevoerd.

Zo blijkt dat resultaten van psychodiagnostisch onderzoek via het ict-systeem van de school voor alle schoolmedewerkers toegankelijk zijn. Ook voor de medewerkers die daar geen recht toe zouden mogen hebben. Verder worden gegevens over leerlingen vaak, mondeling of schriftelijk, gedeeld zonder dat ouders of de leerling zelf daar toestemming voor hebben gegeven. Dit gebeurt intern, in de school, en extern met bijvoorbeeld jeugdhulp of wijkteams. Een voorbeeld dat werd gegeven is dat in een gesprek met de ouders van leerling A over leerling B wordt gesproken.

Ook blijkt dat directeuren of interne begeleiders verwachten de resultaten van diagnostisch onderzoek te mogen inzien zonder dat ouders of leerlingen dat weten of daarvoor toestemming hebben gegeven. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat dossiers van leerlingen niet altijd voldoende beveiligd worden opgeborgen.

Alles bij de bron; Security